Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Tychy

Skład Zarządu Miejsko - Powiatowego SLD Tychy

Przewodniczący Rady Miejsko - Powiatowej SLD Tychy
Włodzimierz Kwiatek

Sekretarz Rady Miejsko - Powiatowej SLD Tychy
Beata Widenka

 

 

Skład Rady Miejsko - Powiatowej SLD Tychy

Bobrowski Tomasz

Gogolewski Mateusz

Hałatek Włodzimierz

Kwiatek Włodzimierz

Widenka Beata

 

Skład Miejsko - Powiatowej Komisji Rewizyjnej SLD Tychy

Klapiński Krzysztof

Szumańska Magdalena

 

Nasi przedstawiciele w Śląskiej Radzie Wojewódzkej

Włodzimierz Kwiatek - członek Rady Wojewódzkiej

 

 

Nasi przedstawiciele w Radzie Krajowej SLD

Beata Widenka - członek Rady Krajowej